Opdatering af vores net

Hvorfor
Der er flere grund til at udbygningen/ opgraderingen gennemføres:
- Driftsstabilitet.
- Mere ensartet net
- Bedre kabler (nogle af kablerne er over 60 år gamle)
- Mindre sårbart overfor støj udefra
- Optimering af TV-signal
- Mindre støj og pixeleringer
- Hurtigere fejretning
- Færre nedbrud


Fase 1
I fase 1 har vi fået opgraderet det overordnede net med nye kabler, nye forbedrede forstærker etc.

Fase 2 – nye stikledninger
Vi er nu så langt henne med opgraderingen af vores net, at vi påbegynder fase 2.
Vi har en del bagskel i anlægget (ca. 900 installationer). Altså installationer, som forsynes fra en stander i din eller naboens baghave. I forbindelse med fase 1 har vi flyttet forsyningsvejen ud til vejen.
Det betyder, at disse husstande skal have en ny stikledning ført ind til huset. Det giver naturligvis lidt gener, når et nyt kablet skal skydes indtil huset. Generne er dog langt mindre nu, end hvis kablerne i bagskellet skulle skiftes.

Uden omkostning
Den nye stikledning føres uden omkostninger ind til nærmeste hushjørne. Når det nye kabel er ført ind, så kommer Dansk Kabel TV forbi og fører signalet ind i huset. Du skal derfor foretage et valg:

Løsning 1
Der etables et nyt stik i nærmeste opholdsrum.

Løsning 2
Kablet føres (via loftet hvor det er muligt) ind til den eksisterende installation, så du kan bruge de stik du allerede har i huset i dag.
Uanset hvilken løsning du vælger er det uden omkostninger for dig.
Hvis ikke du ønsker en ny stikledning ført ind til huset, så er det naturligvis også en mulighed, det vil dog betyde, at du ikke længere vil være i stand til at modtage signal fra Grindsted Fællesantenne.

Manglende signal
Der vil først blive slukket for signalet i det gamle net, når den nye forbindelse er klar til brug.

I forbindelse med arbejdet vil der forekomme kortvarige udfald, hvis du oplever at signalet ikke er tilbage efter kl. 16, bedes du fejlmelde det til Dansk Kabel TV.

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.
Hvis du har spørgsmål produkterne, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i vores telefontid, så hjælper vi gerne med rådgivning.

Spørgsmål vedrørende fakturaer, opsigelse og pakkeskift etc.:
Dansk Kabel TV
Telefon: 76 95 84 10
Email: gfa@danskkabeltv.dk
Åbningstider mandag til fredage kl. 9:00-15:00


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
4332 4700
Man-fred: 9:00 - 22:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 22:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 20:00